Barn har många frågor

Tyvärr har inte alla någon som kan svara. Genom Barnkonversationen hjälper vi barn med en förälder i fängelse att få svar på sina frågor. Tillsammans lyfter vi ett viktigt och tabubelagt ämne, men framför allt visar vi att det finns många som bryr sig när föräldrarna inte finns där. Idén med Barnkonversationen bygger på FN:s Barnkonvention och att alltid sätta barnen och deras behov i fokus.