Följ konversationen och hjälp Klara med ditt svar.