Solrosen

På Solrosen, som är en del av Göteborgs Räddningsmission, får barn och vuxna sätta ord på vad de tänker och känner om att en familjemedlem är frihetsberövad. Vi arbetar utifrån FN:s Barnkonvention. Det innebär att vi alltid har barnens bästa i fokus. I Sverige finns det ca 30 000 barn och tonåringar som har en förälder som är aktuell inom kriminalvården. Vi på Solrosen erbjuder bland annat samtal enskilt och grupp, och olika aktiviteter för barn och deras familjer. Att komma till Solrosen kostar ingenting och allt deltagande är frivilligt. Vi har tystnadsplikt och berättar inte för andra vad som sägs här.

Vill du veta mer om vad vi gör kan du besöka vår sajt eller följa oss på Facebook.