Tack till alla som gett sitt svar!

Nu hjälps vi åt att hålla konversationen levande.

Ett stort tack till dig som under 14 dagar varit en del av Barnkonversationen. Tillsammans har vi hjälpt några av de 30 000 barn i Sverige med en frihetsberövad anhörig att få svar på sina frågor.

Nu har två veckor gått, men arbetet med att hjälpa utsatta barn har bara börjat. Alla kreativa, kloka och engagerade svar som vi fått in kommer att överlämnas direkt till de 14 barn som bidragit till projektet med sina tankar och funderingar.

Svaren blir också ett viktigt verktyg i Solrosens arbete framöver, då många barn med en frihetsberövad anhörig funderar över just dessa frågor. Så fortsätt svara, diskutera och visa att vi är många som bryr oss och tar barnen på allvar.

Du kan även hjälpa oss på Solrosen att hjälpa fler barn genom ett bidrag.
Ring 0900-20 40 000 och skänk 100:-

Läs mer om barnkonversationen

Se hela konversationen här